عوامل برنامه :

کارگردان : محسن دلیران
تهیه کننده : محسن دلیران
گوینده: مهدی با تقوا


آوای کتاب (قصه عینکم)
تولید سال 1392   مرکز اصفهان

برنامه آوای کتاب می پردازد به قصه ای زیبا تحت عنوان قصه عینکم نوشته آقای رسول پرویزی که می پردازد به داستان دانش آموزی که قصد دارد به علت ضعیف شدن چشمانش در کلاس درس از عینک استفاده کند ولی به علت خجالت کشیدن در مقابل بچه ها که مبادا مسخره اش کنند داستان بوجود می آید.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال