عوامل برنامه :

کارگردان : مهدی آذری مهدی آذری
آوای کتاب (درخت زیبای من ) (وای کتاب (نویسنده مهدی آذری) )
تولید سال 1392   مرکز گیلان

زه زه پسر شیطان و کنجکاو و باهوش در دنیای تخلیلی خویش غرق است . اوهمراه با برادر بزرگترش به خانهدایه اش رهسپار می شود و انجا در می یابند که .....

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال