عوامل برنامه :

کارگردان : نجمه حاج حسینی

گوینده: سعید اکبرزاده


آوای کتاب (صفر مش صغری )
تولید سال 1392   مرکز کرمان

در داستان ((صفر مش صغری ))ماجراهای خرید لباس شب عید با ورود صفر مش صغری به خانه حال و هوای تازه ای پیدا میکند .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال