عوامل برنامه :

کارگردان : طاهر مام عزیزی

گوینده: تارا امیری


آوای کتاب (در پس شعله ها)
تولید سال 1392   مرکز مهاباد

داستان زندگی معلمی است که قبل از انقلاب به همراه زن و بچه شیرخواره اشدر یکی از روستاها مشغول به کار و تدریس است. در این میان پسر شیرخواره شان به دلیل سرماخوردگی دچار بیماری و تب شدید می شود و معلم بیچاره هم به دلیل نداشتن وسیله نقلیه و امکانات بهداشتی در روستا مجبور می شود با موتور یکی از روستاییان در طوفان شدید مسافت زیادی را تا مسیر آمد و شد سرویس روستا طی می کند و به همین دلیل بچه آنها هنگام رسیدن مینی بوسش دچار تشنج شده و فوت می کند...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال