عوامل برنامه :

کارگردان : عزیزاله فخر براهویی
آوای کتاب(کلم جن)
تولید سال 1392   مرکز سیستان و بلوچستان

حاکمی در سرزمینی زندگی می کرد که سپاهیان فراوانی داشت وزیری داشت که جاه طلب بود و به دنبال حاکم شدن . سلطان پسرکوچکی داشت ، وقتی سلطان بدلیل پیری بیمار شد وزیر را خواست و به او گفت تو را به عنوان نائب السلطنه معرفی میکنم و تا بزرگ شدن فرزندم مملکت خود را به تو می سپارم حاکم می میرد ووزیر خودرا حاکم می نامد و حاکم زاده را از پایتخت بیرون می راند حاکم زاده پس ازمدتی آوارگی و گرسنگی درخانه پیر زنی به چوپانی مشغول شددربیابانی با یرمردی آشنا می شود که خود را کلم جن معرفی می کند ومی گوید تو با دختر سلطان غرب ازدواج خواهی کرد و فردا شب شب عروسی آن دختر است حاکم زاده با خود در این اندیشه بود که من در شرق هستم و دختر سلطان در غرب چگونه به آنجا باید برسم

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال