عوامل برنامه :

کارگردان : حسین شاهمیرزایی
افق روشن (شرکت حصار صنعت اراک )
تولید سال 1392   مرکز مرکزی

این برنامه به معرفی 3 نفر از کارآفرینان استان مرکزی در شرکت حصار صنعت اراک می پردازد که در زمینه طراحی، ساخت و نصب پروژه های نفت ،گاز،پتروشیمی و... فعالیت می کند...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال