عوامل برنامه :

کارگردان : محمد کمالی
افق روشن (تولید نشائ کیاهان)
تولید سال 1392   مرکز خراسان رضوی

معرفی کارآفرین مشهدی که یک شرکت کشاورزی ایجاد کرده که در 6 هکتار زمین در چند نقطه از استان اقدام به تولید نشائ کیاهان می کند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال