عوامل برنامه :

کارگردان : لیلا بابایی دهکردی
افق روشن (سرمه دوزی)
تولید سال 1393   مرکز چهار محال و بختیاری

این برنامه به معرفي زوج هنرمند در در رشته " سرمه دوزي " در چهار محال و بختیاری می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال