عوامل برنامه :

کارگردان : لیلا بابایی دهکردی
افق روشن (آقای مرتضی سلطانی)
تولید سال 1393   مرکز چهار محال و بختیاری

این برنامه به معرفي آقاي مرتضي سلطاني به عنوان كار آفرين در رشته " صنعت گز " در چهار محال و بختياري می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال