عوامل برنامه :

کارگردان : ابراهیم طاهری کیا
افق روشن (کارآفرین برتر)
تولید سال 1392   مرکز قزوین

این برنامه معرفی یکی از تولید کنندگان برتر استان که در 4 سال گذشته موفقیت های بسیاری در تولید و اشتغال زایی داشته اند، می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال