عوامل برنامه :

کارگردان : محمد ابراهیم سامعی
افق روشن(زنبور عسل)
تولید سال 1392   مرکز همدان

اوّلین آموزشگاه تخصصی تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل کشور: این آموزشگاه که در تاریخ هشتم تیرماه سال نودویک افتتاح گردیده است ، یکی از اهداف شرکت تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل الوند بوده که به خواست خداوند متعال و تلاش پیگیر همگی اعضای شرکت و با استفاده از سرمایه گذاری شخصی و بخشی هم با حمایت طرح های مالی بصورت تسهیلات بانکی به مرحله اجرا و بهره برداری رسیده است. در این آموزشگاه که با مساحتی در حدود 490 متر مربع در سه طبقه بنا گردیده است ، اهدافی چون آموزش تکنیک تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل ، آموزش زنبورداری صنعتی، تولید دستگاه تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل و تولید لاین مادری ملکه نژاد کارنیکا در دستور کاری قرار گرفته است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال