عوامل برنامه :

کارگردان : مریم امینی
افق روشن(آقای توکلی)
تولید سال 1392   مرکز ایلام

موضوع این برنامه در خصوص آقای توکلی به عنوان کار آفرین نمونه است. آقای توکلی در شهرک صنعتی شباب در شهرستان چرداول از توابع استان ایلام کارخانه تولید نوشابه را احداث نموده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال