عوامل برنامه :


ایران من .کهگیلویه
تولید سال 1390   مرکز کهکیلویه و بویر احمد

این مستند در 8 دقیقه به معرفی آثار تاریخی و مکانهای دیدنی استان کهگیلویه وبویر احمد می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال