عوامل برنامه :

کارگردان : پروین ساسانی
افق روشن(صنایع دستی)
تولید سال 1392   مرکز کرمانشاه

اين برنامه در خصوص يكي از صنايع دستي در استان كرمانشاه بنام گيوه است.در اين برنامه به يكي از بانوان كرمانشاهي ميپردازد كه در خصوص توليد گيوه كارآفرين نمونه شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال