عوامل برنامه :

کارگردان : مسعود خسروی
افق روشن(پرورش شتر مرغ)
تولید سال 1392   مرکز خراسان جنوبی

«افق روشن» عنوان برنامه ای است که به معرفی فعالیت های اقتصادی مبتنی بر همت و تلاش مردمی در اقصی نقاط ایران می پردازد. در این برنامه زحمات و سختی های گروهی کوچک که از فعالیت اقتصادی جزئی آغاز کرده اند و اکنون به توانمندی های مهمی در عرصه تولیدات رسیده اند ، بازگو می شود. در این قسمت از این مجموعه برنامه ، مزرعه پرورش شترمرغ آقای رحمانی در روستای اکبریه از توابع شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی معرفی می شود و تلاش و زحمات این کارآفرین در راستای پرورش شترمرغ در این مزرعه بیان می شود.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال