عوامل برنامه :

کارگردان : فریبا پورعلی

گوینده: سيد عنايت عباسي


افق روشن ( گیاهان دارویی)
تولید سال 1392   مرکز کهکیلویه و بویر احمد

این برنامه به معرفی کارآفرین برتر آقای وحید گرجی (شرکت تولیدی گیاهان دارویی) می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال