عوامل برنامه :

کارگردان : محمدرضا شجاعی فر
افق روشن (مرغداری)
تولید سال 1393   مرکز قم

برنامه تلاش مرغدارنمونه قمی"آقای ابولفضل حاج اکبری" را منعکس می کند که توانسته با خلاقیت و نوآوری در تولید جوجه یک روزه و مرغ گوشتی رکوردتولید کشور در اختیار بگیرد در صرفه جویی در مصرف انرژی هم ابتکارویژه ای به خرج داده که الگوی مناسبی برای مرغداران کشور است.مهمترین ویژگی کارآقای حاج اکبری ،جوجه ریزی در هر متر مربع 24قطعه جوجه دوبرابرمیانگین کشوری وتولیدبیش از 67کیلو گرم گوشت مرغ که سه برابرمیانگین کشور است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال