عوامل برنامه :

کارگردان : صفیه سرگزی

گوینده: معصومه لشگری


افق روشن (لباس محلی)
تولید سال 1393   مرکز سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان با سابقه و پیشینه فرهنگی غنی خود دارای شاخصه های محلی زیادی در سطح کشورمی باشد که یکی از این شاخصه ها ، نوع پوشش و لباس مردمان منطقه است که نشان دهنده فرهنگ و اصالت فرهنگی این منطقه می باشد حال با عنایت به این مهم تلفیق دوختها و سبکه های لباسهای محلی با مدلهای نو و تازه روز و جوان پسند می تواند عامل مهمی در جذب نسل جوان و تشویق آنان به استفاده بیشتر از این پوشش محلی باشددر جهت تحقق این هدف برپایی نمایشگههای مختلف با هدف شناساندن آداب و رسوم و پوشش محلی می تواند بسیار مهم باشد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال