عوامل برنامه :

کارگردان : حمید طلایی
افق روشن (گردشگری)
تولید سال 1393   مرکز یزد

این برنامه به گفتگو با دكتر محمدحسين محتاج الله يكي از سرمايه گذاران در عرصه گردشگري و هتلداري در استان يزد و احياي خانه هاي قديمي و سنتي كه دارنده نشان جهاني در اين زمينه است، می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال