عوامل برنامه :

کارگردان : مهناز عالمی
افق روشن (تولید جوراب)
تولید سال 1393   مرکز زنجان

این برنامه به معرفی کار افرینی در ایران می پردازد که برای اولین بار با تکنولوژی نانو جوراب تولید نموده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال