عوامل برنامه :

کارگردان : علی اصغر ذبیحی
افق روشن (تولیدکننده لوله)
تولید سال 1393   مرکز بوشهر

آقای مصیب زنده بودی اولین و تنهاترین تولیدکننده لوله کننده لوله سبز در استان بوشهر است که توانسته محصولات خود را در بازارهای داخلی با کیفیت و قیمت مناسب و تنوع زیاد به بازار عرضه نماید.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال