عوامل برنامه :

کارگردان : لیلا بابایی دهکردی
افق روشن( صنايع تبديلي)
تولید سال 1393   مرکز چهار محال و بختیاری

این برنامه به معرفي كارآفرين استان خانم كبري حيدري در رشته " صنايع تبديلي " ‌می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال