عوامل برنامه :

کارگردان : لیلا بابایی دهکردی
افق روشن (توليد قارچ)
تولید سال 1393   مرکز چهار محال و بختیاری

این برنامه به معرفي كارآفرين استان آقاي بيگي در رشته " توليد قارچ " می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال