عوامل برنامه :

کارگردان : مجید اسدی

گوینده: ماجد گودرزی


افق روشن (تولید کننده مصنوعات )
تولید سال 1393   مرکز اصفهان

این برنامه در مورد پروفیل های مختلف pvc و upvc تهیه شده است. یعنی با کارآفرین مصاحبه شده است که اقدام به احداث کارخانه تولید کننده انواع پروفیل های pvc و upvc می کند و همچنین تولید کننده مصنوعات مختلف سلولزی است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال