عوامل برنامه :

کارگردان : زهرا برزگر خاندوزی
افق روشن (ساخت تشک)
تولید سال 1393   مرکز گلستان

در سال 89 سه نفر از جوانان استان گلستان به فکر ساخت تشکی افتادند که خاصیت آنتی باکتریال و ضد آب داشته باشد که در بیمارستانها برای بیمارانی که بعد از مدتی زخم بستر می گیرند ساخته شده باشد . در سال 91 موفق به ساخت تشکی بر پایه گیاهی شدند که به عنوان محصول انحصاری برای اولین بار در جهان به ثبت رسیده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال