عوامل برنامه :

کارگردان : پروین ساسانی
افق روشن (صنایع دستی)
تولید سال 1393   مرکز کرمانشاه

اين برنامه در خصوص يكي از صنايع دستي در استان كرمانشاه بنام گليم است.در اين برنامه به يكي از كارآفرينان كرمانشاهي ميپردازد كه در خصوص توليد گليم بعنوان كارآفرين مشغول به فعاليت مي باشد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال