عوامل برنامه :

کارگردان : فاطمه برهانی
افق روشن (تعاونی زنان)
تولید سال 1393   مرکز خراسان جنوبی

« افق روشن » عنوان برنامه ای است که به معرفی کارآفرینان و فعالیت های اقتصادی در اقصی نقاط کشور می پردازد. در این برنامه شرکت تعاونی زنان روستایی الزهرا مود معرفی می شود. مود یکی از روستاهای نزدیک بیرجند مرکز خراسان جنوبی است که چند سالی است تبدیل به شهر شده است. زنان این روستا سالهاست با همت و تلاش خود، یک تعاونی روستایی را تشکیل داده اند و به مشاغل گوناگونی مانند پارچه بافی، قالی بافی، شیرینی پزی، عرقیات سنتی و.. پرداخته اند و با همت خود در اقتصاد خانواده و منطقه خود نقش مهمی ایفا کرده اند

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال