عوامل برنامه :

کارگردان : فاطمه برهانی
خراسان جنوبی (محصولات کشاورزی)
تولید سال 1393   مرکز خراسان جنوبی

«افق روشن» عنوان برنامه ای است که به معرفی فعالیت های اقتصادی مبتنی بر همت و تلاش مردمی در اقصی نقاط ایران می پردازد. در این برنامه زحمات و سختی های گروهی کوچک که از فعالیت اقتصادی جزئی آغاز کرده اند و اکنون به توانمندی های مهمی در عرصه تولیدات رسیده اند ، بازگو می شود. در این قسمت از این مجموعه برنامه ، شرکت تروند زعفران قاینات که در زمینه بسته بندی محصولات کشاورزی مهم استان از جمله زعفران ، زرشک و ... فعالیت دارد معرفی می شود . این شرکت توانسته است با تکیه بر نیروی انسانی بومی و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی فعالیت های چشمگیری در زمینه بسته بندی محصولات کشاورزی به عمل آورد به طوری که به بسیاری از کشورهای دنیا نیز محصولات خود را صادر نماید.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال