عوامل برنامه :

کارگردان : مسعود خسروی
افق روشن(تولید جاجیم)
تولید سال 1393   مرکز خراسان جنوبی

«افق روشن» عنوان برنامه ای است که به معرفی فعالیت های اقتصادی مبتنی بر همت و تلاش مردمی در اقصی نقاط ایران می پردازد. در این برنامه زحمات و سختی های گروهی کوچک که از فعالیت اقتصادی جزئی آغاز کرده اند و اکنون به توانمندی های مهمی در عرصه تولیدات رسیده اند ، بازگو می شود. در این قسمت از این مجموعه برنامه ، شرکت تعاونی هزار گل قهستان روستای روم (جاجیم بافی) معرفی می شود. این شرکت تعاونی نقش مهمی در اقتصاد خانوار ، اعضای آن و بالطبع در اقتصاد منطقه دارد. فعالیت های این شرکت عموماً در زمینه ی تولید جاجیم و استفاده آن در صنایع دستی مربوطه مانند : کیف و کفش است .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال