عوامل برنامه :

کارگردان : مهناز عالمی
یک جرعه عاشقی (معرفی سرداران شهید استان زنجان) (یک جرعه عاشقی1)
تولید سال 1394   مرکز زنجان

این برنامه به بیان خاطرات 8 سال دفاع مقدس از سرداران استان زنجان می پردازد.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 100%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر مستند های دفاع مقدس