عوامل برنامه :


شامگاه
تولید سال 1395   مرکز تهران

ذر این برنامه به شهادت سربازان دلیر اسلام بخارایی و ..پرداخته می شود.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 100%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%