عوامل برنامه :


وقتی کوچک بودم
تولید سال 1395   مرکز تهران

این برنامه به رحلت حضرت امام خمینی ( ره ) می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر

سایر نمایش های تاریخی