عوامل برنامه :

کارگردان : داوود قمرزاده

گوینده: موسی طالبیان


صدای دل
تولید سال 1395   مرکز همدان

این برنامه به مناسبت عید سعید فطر تهیه شده است. در این برنامه با استفاده از آیتم هایی مثل گفتار مجری، نمایش کوتاه، بحث کارشناسی و سرود به تبیین و اهمییت این روز پرداخته شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال