عوامل برنامه :

کارگردان : حسین خدادی
افق روشن
تولید سال 1395   مرکز البرز

در این برنامه مرغ دار نمونه از موفقیتهایش می گوید.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 0%
 
خوب 0%
 
متوسط 100%
 
ضعیف 0%
 

سایر مستند های کارآفرینان