عوامل برنامه :

کارگردان : لیلا مویدی

گوینده: هاله خواجه نصیر


تراز
تولید سال 1395   مرکز البرز

در این این برنامه به کارآفرینی پرداخته می شود.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال