عوامل برنامه :

کارگردان : سمیه فضلعلی

گوینده: نیلوفر احمدی


خواهر آفتاب
تولید سال 1395   مرکز البرز

این برنامه به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) تهیه شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال