عوامل برنامه :

کارگردان : الناز عزیزی

گوینده: ویدا فرزانه


رخ مهتاب
تولید سال 1395   مرکز اردبیل

این برنامه به ولادت حضرت معصومه(س) و روز دختر می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال