عوامل برنامه :

کارگردان : پریسا امیری

گوینده: مهدیه چاوشی


ریحانه
تولید سال 1395   مرکز آذربایجان شرقی

این برنامه به مناسبت روز دختر می باشد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال