عوامل برنامه :

کارگردان : محبوبه ابراهیم زاده

گوینده: محبوبه ابراهیم اده


بانوی کرامت
تولید سال 1395   مرکز فارس

این برنامه به زندگینامه و سیره حضرت معصومه (س) می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال