عوامل برنامه :

کارگردان : احمد محمدیان
آفتاب هشتم
تولید سال 1395   مرکز اردبیل

در این برنامه فضائل امام رضا(ع) و حکایتهایی از زندگی آن حضرت، بیان شده و گزیده هایی از سخنان آن حضرت آورده شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال