عوامل برنامه :

کارگردان : بهرام نوری
نذر چشمان آهو
تولید سال 1395   مرکز گیلان

مادر شهیدی در یکی از روستاهای گیلان بافت قالیچه نیمه تمامی را که تمثال ضامن آهو را در خود دارد بعد از سالها که به نابینایی دچار شده به وصیت و سفارش شهید از سر میگیرد

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال