عوامل برنامه :

کارگردان : رضا بحرایی مجید صناعتی
تهیه کننده : رضا بحراییمحراب خونین
تولید سال 1395   مرکز کرمانشاه

این برنامه به گرامیداشت و شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال