عوامل برنامه :

کارگردان : مجید صناعتی
رساله حقوق
تولید سال 1395   مرکز همدان

در این برنامه که به مناسبت شهادت امام زین العابدین 23/7/ 95 تهیه گردیده به یکی از آثار مهم و کمتر شناخته شده امام سجاد (ع) با نام رساله حقوق می پردازد و سعی شده تا اهمیت فوق العاده این اثر به خصوص در جهان امروز تبیین شود و برتری و ارزش بالای حقوق در دین اسلام بر اساس رسالهء حقوق امام سجاد(ع) در برابر مدعیان حقوق بشر غربی نمایان گردد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال