عوامل برنامه :

کارگردان : فاطمه محمدی نژاد

گوینده: فاطمه محمدی نژاد


سفیر کربلا
تولید سال 1395   مرکز مازندران

برنامه سفیر کربلا به زندگی پرفرازونشیب امام سجاد بخصوص نقش آن حضرت از کربلا تا شهادت اشاره دارد....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 0%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 100%
 

سایر ترکیبی های معارفی