عوامل برنامه :

کارگردان : سعید علیزاده فرخی

گوینده: مهدیه چاوشی


صدای انقلاب
تولید سال 1395   مرکز آذربایجان شرقی

این برنامه به روز مبارزه با استکبار جهانی (13 آبان) پرداخته است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال