عوامل برنامه :

کارگردان : افسر صفری

گوینده: ناهید کریمی


روز بزرگ
تولید سال 1395   مرکز کهکیلویه و بویر احمد

در این برنامه به مناسبت های روز 13 آبان پرداخته می شود.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال