عوامل برنامه :

کارگردان : داوود قمرزاده

گوینده: موسی طالبیان


هفته رسالت
تولید سال 1395   مرکز همدان

این برنامه به مناسبت روز ولادت حضرت محمد مصطفی (ص) و آغاز هفته وحدت تهیه شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال