عوامل برنامه :

کارگردان : مریم نیکدست

گوینده: مریم نیکدست


امت واحده
تولید سال 1395   مرکز کهکیلویه و بویر احمد

در این برنامه به سیره ی نبوی و جاذبه های معنوی و فردی رسول مکرم اسلام (ص) و هفته وحدت ولزوم وحدت در جهان اسلام می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال