عوامل برنامه :

کارگردان : داوود قمرزاده

گوینده: موسی طالبیان
نویسنده : داوود قمرزاده

صدابردار : داوود قمرزاده

فرشتگان زمینی
تولید سال 1395   مرکز همدان

در این برنامه با استفاده از آیتم هایی مثل گفتار مجری، نمایش، گزارش و... به مشکلات زندگی انسانی و خانواده های معلولان پرداخته شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال