عوامل برنامه :

کارگردان : ليدا خاكپاكيان

گوینده: فاطمه سلطاني


آفتاب يازدهم
تولید سال 1395   مرکز آذربایجان غربی

این ویژه برنامه به شهادت امام حسن عسگري(ع) پرداخته است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال